Notářka JUDr. Jaroslava Voclová

Notářka JUDr. Jaroslava Voclová je členem Notářské komory pro hlavní město Prahu. Notářský úřad zastává od 1. 1. 2000. Jako soudní komisařka je pověřována prováděním úkonů v řízeních o pozůstalosti v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10.

Konkrétně notářka provádí úkony v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích narozených vždy 5. až 7. dne v každém měsíci a dále ve dnech 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. a 31.3. každého roku.