Ceny

Všichni notáři se při účtování svých služeb řídí stejným právním předpisem – vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví (viz stránky Notářské komory ČR).

Lišit se mohou pouze v doplňkových službách, které nejsou tímto právním předpisem upraveny.

V případě, že notář poskytuje své služby mimo svoji kancelář nebo mimo pracovní dobu, může svou odměnu zvýšit až o 100 %.