Zaměstnanci

Mgr. Helena Motýlová
notářská kandidátka
e-mail: motylova@voclova.cz
tel.: 224 142 022
zpracovává agendu notářských zápisů
Mgr. Ivana Šlesingerová
notářská koncipientka
e-mail: slesingerova@voclova.cz
tel.: 224 142 027
zpracovává dědickou agendu
Mgr. Ing. Karolína Hornová
notářská koncipientka
e-mail: hornova@voclova.cz
tel.: 224 142 023
Iveta Knorová
notářská tajemnice
e-mail: knorova@voclova.cz
tel.: 224 142 024
provádí legalizaci, vidimaci, výstupy z informačního systému veřejné správy, konverzi dokumentů a administrativní úkony v dědické agendě, zodpoví Vám základní dotazy týkající se pozůstalostního řízení
Eliška Šebková
notářská tajemnice
e-mail: sebkova@voclova.cz
tel.: 224 142 023
provádí legalizaci, vidimaci, výstupy z informačního systému veřejné správy, zodpoví Vám základní dotazy ohledně sepisování notářských zápisů a objedná Vás na konkrétní termín
Lada Mašitová
notářská tajemnice
e-mail: office@voclova.cz
tel.: 224 142 025
provádí legalizaci, vidimaci, konverzi dokumentů, výstupy z informačního systému veřejné správy, zodpoví Vám základní dotazy ohledně sepisování notářských zápisů a objedná Vás na konkrétní termín

Pro získání informací, objednání termínu notářského zápisu či schůzky s paní notářkou volejte na tel. číslo 224 142 023 (notářská tajemnice E. Šebková) nebo pište na e-mailovou adresu office@voclova.cz, případně sebkova@voclova.cz.

Pro informace ohledně dědického řízení volejte na tel. číslo 224 142 024 (notářská tajemnice I. Knorová) nebo 224 142 027 (notářská koncipientka Mgr. Šlesingerová) nebo pište na e-mailovou adresu knorova@voclova.cz nebo slesingerova@voclova.cz.

Pokud nedostanete uspokojivou odpověď na Váš dotaz od některé z uvedených pracovnic notářské kanceláře, kontaktujte přímo paní notářku na e-mailové adrese notarka@voclova.cz.