Služby

Přehled služeb poskytovaných notářkou naleznete na webových stránkách Notářské komory ČR: https://www.nkcr.cz/sluzby:

  • rodina, majetek a ochrana práv
  • právnické osoby a podnikání
  • ověřování a výpisy z rejstříků
  • dědické právo