Notářka JUDr. Jaroslava Voclová

Notářka JUDr. Jaroslava Voclová je členem Notářské komory pro hlavní město Prahu. Notářský úřad zastává od 1. 1. 2000. Jako soudní komisařka je pověřována prováděním úkonů v řízeních o pozůstalosti v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10.

Konkrétně notářka provádí úkony v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích narozených vždy 5. až 7. dne v každém měsíci a dále ve dnech 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. a 31.3. každého roku.

Úřední hodiny

pondělí8:00 – 14:00
úterý8:00 – 16:30
středa8:00 – 14:00
čtvrtek8:00 – 14:00
pátek8:00 – 14:00

Kontakty

tel.: (+420) 224 142 023

e-mail: office@voclova.cz

datová schránka: jv6ccfe

IČO: 66242321
DIČ: CZ5951221408